پکیج پشت بامی
Tel:(021) 27668 info@damonservice.com

مصرف انرژی

A++ :

ظرفیت : 80000 تا 320000 بی تی یو

پنج سال ضمانت دامون سرویس

پکیج یکپارچه پشت بامی سرد

80000 BTU/HR

ظرفیت دستگاه

:

HOME mitsubishi Climaveneta About As Contact As
اسپلیت دایواری اسپلیت کانالی اسپلیت کاستی اسپلیت ایستاده پکیج پشت بامی سیستم های مرکزی VRF