موبایل کن
مشخصات فنی مشخصات فنی مشخصات فنی

کولر گازی کن ایر مدل اینورتر

سرد و گرم

کولر گازی کن ایر مدل اینورتر

فقط سرد

فقط سرد

کولر گازی کن ایر مدل کم مصرف

کولر گازی کن ایر مدل  کانالی

فقط سرد

مشخصات فنی

سردوگرم

کولر گازی کن ایر مدل  ایستاده

مشخصات فنی

کولر گازی کن ایر مدل  پنجره ای

فقط سرد

مشخصات فنی

سیستم های فوق پیشرفته  مرکزی

قابل استفاده همزمان سرمایش و گرمایش

مشخصات فنی

نسخه ویژه موبایل

Mitsubishi Climaveneta Cannes Air میتسوبیشی کلیماونتا کن ایر