کلیماونتا موبایل

چیلر هیت پمپ خانگی

هیت پمپ های بهینه سازی شده

چیلر های آبی و هوایی

 با ساختار تجاری و صنعتی

چیلر های هیت پمپ آبی و هوایی

 با ساختار تجاری و صنعتی

چیلر هیت پمپ های چهار لایه

انواع فن کویل

تجهیزات سرمایش دقیق دائم کار

تجهیزات سرمایش دائم کار مخابراتی

پکیج سرمایش و گرمایش پشت بامی

تجهیزات کنترل

انواع هواساز

کندانسور و کندانسینگ یونت

Residential chillers and heat pumps

Optimized heat pumps for heating

Residential chillers and heat

Hydronic terminals

Commercial and industrial heat pumps

Units for simultaneous and independent production of hot and cold water

Rooftop units

Ancillary products

IT Cooling

Telecom solutions

Management and control systems

Air handling units (AHU)

مشخصات فنی مشخصات فنی مشخصات فنی مشخصات فنی مشخصات فنی مشخصات فنی مشخصات فنی مشخصات فنی مشخصات فنی مشخصات فنی مشخصات فنی مشخصات فنی

نسخه ویژه موبایل

Mitsubishi Climaveneta Cannes Air میتسوبیشی کلیماونتا کن ایر