میتسوبیشی موبایل

نسخه ویژه موبایل

کولر گازی میتسوبیشی مدل پاور اینورتر

کولر گازی میتسوبیشی مدل کم مصرف 410

MSH - A25/80

سردوگرم

کولر گازی میتسوبیشی مدل کم مصرف 410

MSZ-HJ25/71

سرد و گرم

MS - GK25/80

فقط سرد

کولر گازی میتسوبیشی مدل 22

MSH-A 10/30

سردوگرم

MS-GF 13/36

فقط سرد

کولر گازی میتسوبیشی مدل 22

کولر گازی میتسوبیشی مدل کانالی

جهت استفاده خانگی و صنعتی

کولر گازی میتسوبیشی مدل کاستی

کولر گازی میتسوبیشی مدل پکیج یک پارچه

فقط سرد

سیستم های فوق پیشرفته  میتسوبیشی

قابل استفاده همزمان سرمایش و گرمایش

کولر گازی میتسوبیشی مدل ایستاده

مشخصات فنی مشخصات فنی مشخصات فنی مشخصات فنی مشخصات فنی مشخصات فنی مشخصات فنی مشخصات فنی مشخصات فنی مشخصات فنی Mitsubishi Climaveneta Cannes Air میتسوبیشی کلیماونتا کن ایر