فرم نظر سنجی

میزان رضایت از محصولات دامون سرویس(Required)
میزان رضایت از آراستگی تیم خدمات دامون سرویس(Required)
میزان رضایت از زمان انجام خدمات از تیم دامون سرویس(Required)
میزان رضایت از محصولات ما(Required)
میزان رضایت از بسته بندی محصولات ما(Required)
میزان رضایت از کیفیت محصولات ما(Required)
آیا محصولات مارا به دیگران توصیه میکنید ؟